Uskršnji običaji

Nije neophodno da se pridržavate baš svih običaja, ali ćete makar farbanim jajima obeležiti praznik. Možda ćete za neke običaje prvi put cuti, a možda vam je sve već dobro poznato. Izvor Foto: Shutterstock U hrišćanskom svetu Vaskrs je najveći praznik. Toliko je veliko poštovanje da svaku nedelju zovu Mali Vaskrs. To je pokretan praznik, … Continue reading Uskršnji običaji

Vaskrs, Uskrs

O poslednjim časovima Velike subote, pred uskršnje jutro, vernici tri puta obilaze oko crkve. Noć je. Posle svakog kruga zaustavljaju se pred zatvorenim vratima hrama. U crkvi vlada mrak. Sva svetla i sveće su pogašene. To su poslednji trenuci pre bleska uskršnje radosti koja je oličena u pozdravu – „Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!” Crkvene dveri … Continue reading Vaskrs, Uskrs