Pravoslavni citati

Ako je ljubav-život, onda je mržnja prema bližnjem-smrt.

Živi u miru ne samo sa svojim prijateljima, već i sa svojim neprijateljima, ali samo sa svojim ličnim neprijateljima, ne i sa neprijateljima Božijim.

Kao čisto platno daje se sloboda ljudima; kada je ljudi uprljaju,moraju je prati suzama i krvlju. Jer sloboda ili je čista ili nikakva. Ili Zlatna Sloboda, nerazdvojna od Časnog Krsta, ili nikakva.
197861_10150122245796956_361744576955_7112206_1678697_nFoto izvor: pravoslavljedijalogljubavi.blogspot.com

 

Kao što se razbojnici kriju po skrovitim mestima da bi orobili prolaznika, tako se i đavo krije u zadovoljstvima da bi savladao našu dušu.

Mi nismo jači od Sampsona, ni mudriji od Solomona, ni razumniji od blaženog Davida, niti volimo više Boga od apostola Petra. Stoga, ne treba da se uzdamo u sebe. Jer, Sveto Pismo kaže da će onaj koji se uzda u sebe pasti strašnim padom.

Ne slušaj savete ljudi koji sebi ugađaju, koji su sebe učinili robovima stomaka i telesnih strasti.

Neka tvoja ruka ne bude ispružena radi uzimanja, već neka radije bude ispružena radi davanja.

Pre nego što padnemo u greh, demoni nam govore da je Bog čovekoljubiv.

Mnogi od nas nazivaju sebe grešnima, a možda se odista i smatraju takvima. No,tek trpljenje uvreda pokazuje kakvo je srce.

Kud god ideš,uvek imaj Boga pred očima, ma šta da radiš imaj potvrdu u Svetom Pismu, i ne napuštaj brzo mesto na kome živiš. Sačuvaj ove tri zapovesti i spašćeš se.

Tražio sam Snagu. I Bog mi je dao Poteškoće koje su me osnažile. Tražio sam Mudrost. I Bog mi je dao Probleme koje je trebalo rešiti. Tražio sam Bogatstvo. I Bog mi je dao Mozak i Telo da mogu raditi. Tražio sam Hrabrost. I Bog mi je dao Prepreke koje je trebalo svladati. Tražio sam Ljubav. I Bog mi je dao Ljude kojima je trebalo pomoći. Tražio sam Usluge. I Bog mi je dao Prilike. Nisam dobio ništa od onog što sam tražio,ali dobio sam sve što mi je trebalo.

Ako jezike čovečije i anđeoske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.

I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam.

I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.

Ljubav dugo trpi, blagotvorna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,

Ne čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,

Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,

Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi.

Sv. apostol Pavle

svpavle

Foto izvor:www.atlantaserbs.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s