Ravanica

Manastir  Ravanica  nalazi  se  kod   Ćuprije,  u  podnožju  Kučajskih  planina,  u  selu  Senje.

Patron  i  izgradnja:
Crkvu  manastira  Ravanice,  posvećenu  Svetom  Spasu-Vaznesenju
Gospodnjem, podigao je knez Lazar izmedu 1375. i 1377. godine.

featured5Foto izvor :http://www.panacomp.net

Arhitektura:
Po arhitektonskim karakteristikama, crkva pripada moravskoj stilskoj grupi čiji je
opšteprihvaćeni trikonhosni plan osnove u obliku upisanog krsta sa jednom ili pet kupola, preuzet iz arhitekture Svete Gore. Ravanička crkva ima oblik razvijenog trikonhosa, sa pet kupola od kojih je centralna  desetostrana  a  ostale  nad  krakovima  krsta osmostrane.  Ozidana  je  naizmeničnim postavljanjem kamena i opeke koja joj daje savršenu polihromiju. Fasada je podeljena sa dva kordonska venca i oživljena slepim arkadama  i ukrasima  u obliku šahovskog polja. Današnju pripratu podigao je daskal (ucitelj) Stefan 1721.godine. Manastir je bio opasan snažnim zidom ojačanim kulama od kojih danas postoje ruševine.

Slikarstvo:
Živopisanje ravaničke crkve završeno je oko 1387.godine i predstavlja prvi samostalni
stil  srpskog  slikarstva  srednjeg  veka,  nazvan  “dekorativni  stil”,  zbog  bogatih  zlatnih  listica  i skupocene azurno plave pozadine, živopisnih ukrasa i ornamenata koji se prostiru po odelima svetaca  i  oklopima  svetih  ratnika.  Proporcije  likova  slikane  su  po  Erminiji,  svetogorskom slikarskom prirucniku, gde je osnovna mera (modul) dužina nosa.Takvi likovi su graciozni, blago maniristicki izduženi i elegantni. Ovaj stil brzo se raširio i na ostale crkve Pomoravlja, a freskopisac Ravanice bio je jedan od najvecih slikara koji su u Srbiji u to vreme radili. Posle pogibije kneza Lazara u Boju na Kosovu, Ravanica je cuvala njegove mošti sve do 1690.godine, kada su za vreme velike seobe Srba premeštene, najpre u Budim, Sentandreju, a potom u obnovljeni manastir u Vrdniku (Ravanica na Fruškoj Gori), da bi, posle skoro tri veka bile vraćene u njegovu zadužbinu.

Ime:
Manastir je dobio ime po recici Ravanici koja se kod Ćuprije uliva u Veliku Moravu.

Foto izvor :https://upload.wikimedia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s