Mileševa

Manastir Mileševa nalazi se u neposrednoj blizini Prijepolja izmedu planina Zlatar i Jadovnik, na
reci Mileševki.

Zaštitnik hrama i izgradnja:
Crkva manastira Mileševe posvećena je Svetom Spasu-Vaznesenju Gospodnjem i zadužbina je kralja Vladislava, sina Stefana Prvovenčanog. Vreme zidanja hrama nije tačno utvrdeno, u literaturi se navodi godina 1234. kada je Vladislav postao kralj, ali je verovatnije da je izgradnja i živopisanje završeno još za života Stefana Prvovenčanog a po želji Svetog Save, dakle pre 1228.godine.

manastir-mileseva-0Foto izvor : http://www.opusteno.rs

Arhitektura:
Crkva  je  raškog  tipa,  jednobrodna  sa  jednom  kružnom  kupolom  na  kockastom postolju, što će kasnije postati karakteristika za staru srpsku crkvenu arhitekturu. Spoljna priprata, sagrađena oko 1236.godine posle smrti Svetog Save, takođe ima kupolu na kockastom postolju. Cela crkva je spolja omalterisana i okrečena.Slikarstvo: Mileševske freske  odaju  izuzetno  visok umetnicki  kvalitet. Slikari  su  bili  Grci,  školovani u jednom  od  velikih  centara Vizantijskog  carstva,  u Carigradu, Nikeji ili Solunu, gde je negovan rad u tehnici mozaika. Živopis  u naosu  i  oltaru, nastao je  po  želji Svetog Save, i  nastavlja  studeničku  praksu  imitacije mozaika-freske  na  zlatnoj  pozadini  sa iscrtanim kvadratićima  ili  na  plavoj  pozadini  bez  kvadratića.
Velika  pažnja  posvećena  je  portretima  na  srpskoj vladarskoj  porodičnoj  kompoziciji. Izdvajaju  se portreti kralja Vladislava-ktitora,  zatim  Svetog  Save,  Svetog  Simeona-Nemanje, prestolonaslednika
Radoslava i Stefana Prvovenčanog. Čuvene po vrednosti su freske inspirisane kasnoantičkim i vizantijskim mozaicima, Hristos u Cvetima, Anđeo na kamenu Hristovog groba – “beli Anđeo”, Bogorodica iz Blagovesti, koje potvrduju da su Mileševu oslikali nesumnjivo najveći umetnici koje je imalo evropsko slikarstvo XIII veka. Manastir je puna tri i po veka, od 1237. do 1594.godine, bio grobnica  Svetog  Save.

Ime:
Ime Mileševa, manastir je dobio po reci Mileševki koja se kod Prijepolja uliva u Lim.

 

 

Foto izvor :http://manastiriusrbiji.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s