Ljubostinja

Manastir  Ljubostinja  nalazi  se  4  km  severno  od  Trstenika,  pored  Ljubostinjske  reke, između živopisnih  šumovitih  brda.

Patron i izgradnja:
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice manastira Ljubostinje, zadužbina kneginje
Milice, žene kneza Lazara, podignuta je posle 1387.godine.

SONY DSCFoto izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia

Arhitektura:
Po arhitektonskim karakteristikama pripada moravskom tipu građevi. U osnovi crkva
ima razvijen upisani krst trikonhosnog oblika sa jednom kupolom i pripratom zasvedenom kalotom. Fasada je zidana kamenom i bila je omalterisana i islikana, tako da je davala utisak da je zidana redovima kamena i opeke. Kameni okviri prozora, portala i rozeta imaju bogatu ornamentiku. Na kamenom pragu crkve urezano je ime majstora-Protomajstor Borović Rad.

Slikarstvo:
Po želji kneginje Milice, tada već monahinje Evgenije, crkvu je živopisao monah
Makarije  izmedu  1402.  i 1405.godine  a  pretpostavlja se  da su slikarski  radovi  započeti  i pre Kosovske bitke. Od prvobitnih fresaka sačuvani su lepi portreti kneza Lazara i kneginje Milice i njihovih sinova Stefana i Vuka na zapadnom zidu. Manastir je od svog osnivanja imao veliku kulturnu ulogu. Tu su boravili istaknuti letopisci, prepisivači, minijaturisti, slikari, a do današnjih dana  odnegovana  je  veziljska  umetnost.

Ime:
Manastir je dobio ime po reci Ljubostinji, pored koje je sagrađen.

Foto izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s