Ljubostinja

Manastir  Ljubostinja  nalazi  se  4  km  severno  od  Trstenika,  pored  Ljubostinjske  reke, između živopisnih  šumovitih  brda. Patron i izgradnja: Crkva Uspenja Presvete Bogorodice manastira Ljubostinje, zadužbina kneginje Milice, žene kneza Lazara, podignuta je posle 1387.godine. Foto izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia Arhitektura: Po arhitektonskim karakteristikama pripada moravskom tipu građevi. U osnovi crkva ima razvijen upisani krst trikonhosnog oblika sa jednom … Continue reading Ljubostinja