Đurđevi stupovi

Manastir Đurdevi stupovi zadužbina je Velikog Župana  Stefana  Nemanje  i  nalazi  se  na šumovitom  brežuljku  iznad Novog  Pazara. Kompleks čine crkva  Sv.  Georgija,  trpezarija, manastirski konaci, cisterne sa ulaznom kulom. Manastir je sagrađen 80-tih godina 12. veka. Po spoljašnjem izgledu hram je jednobrodna crkva sa trodelnim oltarskim prostorom. U prednjem delu crkve nalazila su se dve visoke kule - stlpa (stupa) što je celoj … Continue reading Đurđevi stupovi