Sopoćani

Manastir Sopoćani se nalazi na izvoru reke Raške, u blizini Novog Pazara (15 km), na ograncima planine Golije. Zaštitnik hrama i izgradnja: Crkvu posvecenu Svetoj Trojici, podigao je Uroš I Nemanjić oko 1255.godine. Arhitektura: Sopoćanska  crkva  Svete  Trojice  pripada  razvijenom  raškom tipu  gradevine, jednobrodna  je,  sa  kupolom  na  visoko uzdignutom  postolju. Spoljašnji  oblici odaju  izgled  trobrodne bazilike sa spoljnom … Continue reading Sopoćani